logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Новини

В седмицата преди Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27) Националният доверителен екофонд проведе обучение на експерти от общинските администрации от цялата страна.

На 1 ноември 2022 г. Министърът на околната среда и водите откри Националната конференция на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

В последните дни на юни и първата половина на месец юли 2022 г. се проведоха експертни консултативни срещи в осемте града, в които предстои да се реализират пилотни инвестиционни мерки за адаптация към климатичните промени.

Представители на осемте партниращи общини по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ посетиха Берген и Западна Норвегия.

Представители на партньорите по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ посетиха Осло от 22 до 25 март 2022г.