logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Новини

На 22 и 23 ноември в София се проведоха две от предвидените три фикус-групи по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

С официална церемония бе даден старт на иновативен проект, свързан с изграждането на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“. Тя се намира в района на пешеходния подлез на бул. „Цар Освободител“, в близост до спортната зала „Арена Русе“ в Русе.

Започна изпълнението на дейност по „Дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура в следствие на интензивни валежи чрез екологично комплексно решение, изпълнявана от Община Пловдив.

Пилотният проект за адаптация към изменението на климата предвижда пешеходната зона по ул. „Никола Фурнаджиев“, известна още като „улицата с алеята на розите“, да бъде трансформирана в зелен коридор между двата парка. 

Завърши изпълнението на новия парк, който се намира на мястото на руините в района между улиците „Оборище“ и „Генерал Гурко“.

На 09.10.2023 г. кметът на Столична община и заместник-кметът на направление „Зелена система, екология и земеползване“ откриха обновеното и ремонтирано съоръжение „Амфитеатър“ в парк „Възраждане“.

Той представлява обособяване на споделено „охладено“ пространство и място за провеждане на събития в парк „Възраждане“ в парковото съоръжение „Амфитеатър“.

Националният доверителен екофонд представи концепцията и изпълнението на Проект финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство (ЕИП)