logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project
Фонтан пред Народния театър

София

„Расте, но не старее“
„Расте, но не старее“

ул. „Московска“ № 33,

Телефон:  02 9377 303

press@sofia.bg

https://www.sofia.bg/

Площ на Столична община – 1 342 кв. км.

Площ на град София – 210 кв.км

Население общината  – 1 308 412

Население град София – 1 249 277

Новини

Документи