logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project
Автор: Костас Анастасиу

Сливен

sliven-logo

гр. Сливен 8800

бул. „Цар Освободител“ №1

kmet@sliven.bg; obstina@sliven.bg

Тел: 044/611 106 – Кмет

Тел.: 044/611 100 – Централа

https://mun.sliven.bg/

Площ на община Сливен – 1366.6 кв. км,

Площ на град Сливен  – 193.778 кв. км.

Население на община Сливен – 119023 души

Население на град Сливен – 83371

Новини

Документи