logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project
Централен площад – автор Явор Минчев

Русе

"Обичам Русе!"

пл. Свобода №6

climatechangeruse@gmail.com;

тел: 082/881 802

www.obshtinaruse.bg

Площ на общината–56 805 хектара

Площ на града Русе – 6621,8 хектара

Население на Общината  – 178 009

Население на град Русе – 144 936;

Новини

Документи