logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Норвежка асоциация на местните и регионални власти (KS)

0161 Oslo, Norway

Haakon gate 9

0047 24 13 26 00

ks@ks.no

https://www.ks.no/

30
май, 2022

Представители на осемте партниращи общини по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ посетиха Берген и Западна Норвегия от 26 до 30 април и от 9 до 13 май 2022 г.

22
март, 2022

Представители на партньорите по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство(ЕИП) посетиха Осло от 22 до 25 март 2022г.

Документи