logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project
Регионален исторически музей - Кърджали

Кърджали

"Градим зелено бъдеще"

бул. „България“ 41

тел.: 0361 21651, 0361 67302

e-mail: ip_kj@mail.bg , obshtinakardzhali@kardjali.bg

уебсайт: https://www.kardjali.bg

Площ на Община Кърджали: 57 470 ха

Площ на град Кърджали: 1078,71 ха

Население на община Кърджали – 132 117

Население на град Кърджали – 65 989

Документи