logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Новини

В последните дни на юни и първата половина на месец юли 2022 г. се проведоха експертни консултативни срещи в осемте града, в които предстои да се реализират пилотни инвестиционни мерки за адаптация към климатичните промени.

Представители на осемте партниращи общини по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ посетиха Берген и Западна Норвегия.

Представители на партньорите по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ посетиха Осло от 22 до 25 март 2022г.

На 25 и 26 март се проведе началната работна среща на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“.

Започва изпълнението на един от ключовите проекти на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП), финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.