logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Първи уроци по адаптация към климатичните промени от Норвегия

Пътуване до Осло 22 – 25 март 2022 г.

Представители на партньорите по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство(ЕИП) посетиха Осло от 22 до 25 март 2022г. В делегацията участваха заместник кметове, координатори на проекта от общините партньори, както и представители на НДЕФ, включително на консултантския екип.

Домакин и организатор на програмата в Осло беше Асоциацията на общинските и регионалните власти (KS) .

Целта на посещението беше запознаване с работата на общините в Норвегия в сферата на адаптация към климатичните промени и с конкретни проекти на място, които вече са изпълнени или се изпълняват.

В Асоциацията на общинските и регионалните власти (KS) присъстващите се информираха за принципите на управление на местните власти в Норвегия, с ролята им в сферата на климатичните действия и конкретно в областта на адаптацията. Участниците поставиха много въпроси, отговорите на които им помогнаха да разберат приликите и отликите в местното самоуправление в двете страни. Водещ на сесията беше господин Кристиян Ларсен, координатор на проекта от страна на норвежкия партньор.

Последва посещение на община Барум, където координаторът по проблемите на климата арх. Педро Ардила представи стратегическата рамка за адаптация към климатичните промени на общината, а след това лично заведе участниците до местата, където се реализира на етапи проект за отварянето на река Сандвика в града. Преди години тя е била „затворена“ под земята, за да се строят отгоре улици и паркинги, а сега, когато нивата на водните басейни се покачват и зачестяват поройните дъждове, реката отново се „отваря“ като коритото й се оформя така, че да поема големи обеми вода в случаи на порой, без да се застрашава сигурността на околната инфраструктура – улици и сгради. В района на вливането на реката във фьорда крайбрежната територия се оформя като парк „Кадеттанген“ с изкуствени неголеми възвишения, които да изиграят ролята на диги при покачване на нивата на водните басейни.

Следващата спирка на групата беше в създадения напоследък Нансен парк (на името на Фритьоф Нансен) във Форнебу (в зоната, в която е било разположено предишното главно летище на Осло до 1998 г.).

Паркът вече е готов като в него са приложени всички необходими мерки за адаптация към високите води и поройните дъждове. Приложени са различни подходи за управление на водата с цел да се създаде благоприятна среда за отдих и в същото време да се предвидят мерки за „поемане“ на големи количества вода при нужда.
В момента в периферията на парка се изграждат жилищни сгради, които са планирани и се строят на по-високите терени, за да не бъдат засегнати от покачването на нивата във водните басейни на парка, но и също, за да се осигури бързото оттичане на водата надолу към тези басейни при поройни дъждове. При изграждането на жилищните сгради се прилагат принципите на кръговата икономика. При изкопите целият обем материал се обработва и сепарира на място с цел да се оползотворят всички фракции при строителството и да се спести извозване и връщане на огромните маси почва и камък. На мястото на около изкопите се оформят временни диги, които да намаляват шумовото замърсяване за жителите и посетителите на парка.

Делегацията беше приета и от заместник кмета на община Осло господин Абдула Алсабег, който запозна участниците накратко с историята на града в официалната зала на кметството, където се връчват Нобеловите награди за мир.

След това бяха представени основните стратегически документи на общината в сферата на околната среда, на управлението на климатичните действия и управлението на водите. Системата на управление на град Осло беше представена от госпожа Мари Нелсен от Кабинета на кмета на Осло, а конкретните планове и принципи на управление на климатичните действия бяха представени от експертите на агенциите по планиране и строителство и агенцията по климата (подразделения на общината).

Те бяха и домакини на „разговора в движение“ – посещение на конкретни обекти за управление на наводнения и възстановяване на реките. Участниците станаха свидетели на строителните дейности по отваряне на реки, изграждане на система от обекти, целящи поемането на големи количества вода в случаи на наводнения. Видяха на място и така наречените дъждовни градини, в които водата от поройните дъждове се дренира в зелените площи на улиците и се отвежда до водни басейни, около които са оформени паркови пространства, спортни площадки и други. Норвежките партньори споделиха дори и несполучливи опити за изграждане на „дъждовни корита“, за които се е установило, че несъобразяване на детайли при проектирането на наклона в рамките само на 5% е предопределило неуспеха на това начинание.

Всички участници бяха изключително активни по време на срещите и посещенията и получиха отговори до най-малки подробности. Те споделиха удовлетворението си от посещението, благодариха за предоставените материали и публикации и дадоха да се разбере, че опитът, с който са се запознали, ще намери приложение при проектирането на инвестиционните мерки в рамките на проекта.