logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Първа работна среща на общините

Анализ на общинските политики за климатични действия
Първа работна среща на общините партньори
Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора
22 – 23 февруари 2022 г., гр. София

 

На 22 и 23 февруари 2022г. се проведе първата от трите работни срещи на експертните екипи от общините партньори по проекта.

Целта на тази среща беше да се обмени информация и се обсъдят първите елементи на докладите на базата на предвидените в методологията стъпки, а именно – да се обсъдят идентифицираните основни заплахи, да е направена селекция на документите за анализ, да са изготвени визитки на няколко документа. Целта беше да се обсъди всичко това, да се сподели какви са трудностите, да се отработят стъпките за финализиране на анализа на всеки документ и да се обсъди как се съставят съответните части на доклада.

Участваха целите експертни екипи на партньорските общини, както и представител на норвежкия партньор, Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (КС).

Всички участници споделиха начина, по който са направили подбор на плановите и стратегически документи, които се анализират, както и стъпките за избор на заплаха, към която ще се насочат усилията чрез иновативните инвестиционни мерки в рамките на проекта.

Следващата работна среща ще се проведе непосредствено след учебните пътувания до Норвегия, за да се използва опитът на норвежките партньори по-целенасочено.