logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

НДЕФ

24
ноември, 2023

На 22 и 23 ноември в София се проведоха две от предвидените три фикус-групи по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

04
ноември, 2022

В седмицата преди Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27) Националният доверителен екофонд проведе обучение на експерти от общинските администрации от цялата страна.

01
ноември, 2022

На 1 ноември 2022 г. Министърът на околната среда и водите откри Националната конференция на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

21
юли, 2022

В последните дни на юни и първата половина на месец юли 2022 г. се проведоха експертни консултативни срещи в осемте града, в които предстои да се реализират пилотни инвестиционни мерки за адаптация към климатичните промени.

10
юни, 2022

От 8 до 10 юни 2022 г. се проведе последната от трите работни срещи на експертните екипи от общините партньори по проекта.

30
май, 2022

Представители на осемте партниращи общини по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ посетиха Берген и Западна Норвегия от 26 до 30 април и от 9 до 13 май 2022 г.

22
март, 2022

Представители на партньорите по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство(ЕИП) посетиха Осло от 22 до 25 март 2022г.