logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Започна изпълнението на строителните дейности в Русе

С официална церемония бе даден старт на иновативен проект, свързан с изграждането на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“. Тя се намира в района на пешеходния подлез на бул. „Цар Освободител“, в близост до спортната зала „Арена Русе“ в Русе.

На първата копка присъстваха зам.-кметът Магдалина Илиева, Ивайло Кадишев – директор дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“, екипът по проекта, представители на строителния и проектантския екипи.

Строителните дейности на обект „Благоустрояване на открит пешеходен подлез на бул. „Цар Освободител“ за изграждане на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“ са по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ към Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм Европейското икономическо пространство. 

Дейностите в град Русе има за цел създаване на иновативна зона за борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия, или на т.нар. „анти-топлинен остров“, включваща комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в региона: намаляване площта на нагряване, вертикално озеленяване за създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан и др.

След изпълнението на тези мерки ще се понижат температурите в района на подлеза на бул. „Цар освободител“ и мястото ще се трансформира от обект за транзитно преминаване в зона за отдих и социализация.

Проектът се изпълнява в партньорство с Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Норвежка асоциация на регионалните и местните власти (KS), общините Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Столична община и Стара Загора.